Katlamaja

Katlamaja Harkus, Pikk 19c

Osa Harku alevikust saab soojavarustuse Harku vangla katlamajast. Seoses vangla likvideerimisega kavandatakse alevikku uut biokütusel töötavat katlamaja, mille asukoht on Pikk tänav 19c.
Katlamaja projekteerimisel oli aluseks kehtiv detailplaneering, mis ühtlasi näeb ette vangla territooriumile uue elamurajooni rajamise. Lisaks planeeringuletuli hoone projekteerimisel lähtuda tehnoloogilistest iseärasustest nagu iokütuselao vajalik maht, transportööride kõrgused, katlate võimsused ja neist tulenevad nõuded (paiskpinnad jm).

Vastavalt tehnoloogilisele skeemile toimub sooja tootmine peamiselt biokütuse baasil (hakkpuit), mis kallatakse autolt laadimisruumis olevasse vanni, kust see liigub transportööri abil edasi lattu. Lao põrandal on metallroobid, mis omakorda liigutavad hakkpuidu kanalisse, kust see viiakse järgmise transportööri abil katlani. Reserviks on katlaruumis õlikatel.

Hoone ehitatakse Columbia plokkidest lihtvundamendile. Kandev karkass on metallist, välisviimistluseks profiilplekk. Lao osa kütteta, katlaruumi välisseinad on soojustatud.

Hoone suletud netopind: 232 m2
Hoone maht: 2445 m3
Arhitektuurne projekt: Anne Vaisma
Tehnoloogia: Kolmtex OÜ

Ehitusluba väljastatud juuni 2016

Projekti detailid

  • Kategooria: Äri- ja tootmishooned
  • Klient: SW Energia