Planeering

Tegu on akadeemilise projektiga, mis pakub välja ühe võimaliku idee Pärnu kesklinna “elustamiseks”. Planeeringuala piirneb Vee, Rüütli, Kuninga ja Vana-Tallinna tänavate vahelise alaga. Territooriumil asub Jakobsoni park ning endine postkontori hoone.

Teises maailmasõjas sai Pärnu kesklinn tugevasti kannatada. Planeeringualal olnud hoonestus hävis. Peale sõda hakati linna ülesehitama nõukogude perioodile omaste võtetega: laiendati tänavaid ja
püstitati algse mahuga võrreldes oluliselt suuremaid tüüpseid ehitisi.

Käesolevas töös on planeeringualale kavandatud uushoonestus kriitilise rekonstrueerimise põhimõttel – arvestatakse algset miljööd ja keskkonda, kuid tänapäevaseid vajadusi. Üheks eesmärgiks on taaselustada Pärnu peatänav ning ühendada see rannarajooniga (pikendades jalakäijate ala Tallinna väravateni). Kvartali perimeetril olev hoonestus on küll moderne, kuid järgib ajaloolisi mahte (liigendatus, viilkatused m).

Kvartalisisemus elab aga oma elu. Piirkonda on kavandatud segafunktsiooniga hooned: Rüütli tänava ääres esimesel korrusel on äripinnad, üleval pool büroo- ja elupinnad. Kvartali keskel suur ühiskondlik hoone (näiteks Pärnu huvikoole koondav maja).

Projekti detailid

  • Kategooria: Planeeringud