Teenused

Arhitektuur-ehituslik projekteerimine (kaasaarvatud mälestised)
Detailplaneeringute koostamine
Muinsuskaitse eritingimuste koostamine
Muinsuskaitselise järelevalve teostamine


Tegevusload ja kutsed:

Muinsuskaitse tegevusluba E 362/2008
Projekteerimine EEP000266
Omanikujärelevalve EEO001320
Volitatud arhitekt tase 7, kutsetunnistus nr 117190